maanantai 16. helmikuuta 2015

Mistä Etelä-Pohjanmaalla tuulee?

Etelä-Pohjanmaan maakuntaa kaavoitetaan parhaillaan tuulivoimatuotannon alueiden osalta [1]. Kaavaselostuksen mukaan tarkoituksena on osoittaa parhaiten tuulivoiman hyödyntämiseen soveltuvat alueet. Maakuntakaava ohjaa siten suurten, vaikutuksiltaan merkittävien tuulivoima-alueiden sijoittumista Etelä-Pohjanmaalla. [2]

Kurikka Loukajanvuorelta luoteeseen. Kuva: P. Peltoniemi.

Yhtenä Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan suunnitteluperiaatteena on ollut 1 km:n etäisyys vakituisesta ja loma-asutuksesta [3].

Käytännössä suuria tuulivoimaloita ja suuria tuulivoima-alueita ollaan siis tuomassa aivan asutuksen kupeeseen. Näin yhtä aikaa kun meluongelmista kärsitään eri puolilla Suomea ja omassa maakunnassakin - jo yksittäisten tuulivoimaloiden aiheuttamana [4].

Eteläpohjalaismaisemaa Ilmajoen Santavuorelta. Kuva: P. Peltoniemi.

Ilmajoen Mansikkavuorella sijaitsee kaksi pieneksi luokiteltavaa voimalaa: ne ovat korkeudeltaan noin 111 m ja teholtaan 1,5 MW. Kolmostietä Vaasaan ajaessa voimalat näyttävät tosin kaikkea muuta kuin pieniltä. Niitä ei voi olla huomaamatta.

Kortesjärvellä kolmen kylän keskelle rakennetun voimalan teho on 2,5 MW ja korkeus noin 185 m. Kauhajoen Sysimäen ja Teuvan Pettumäen voimalat ovat samantehoisia ja molemmat kokonaiskorkeudeltaan noin 150 m.

Kaikki nämä voimalat aiheuttavat ympäröivälle asutukselle haittoja, erityisesti melua [4, 5]. Myös Teuvan Pettumäen voimalan äänet kantautuvat sopivalla - sopimattomalla - tuulella jopa 9 kilometrin päähän.

Millainen tilanne tulee olemaan, jos kokonaisten voimala-alueiden rakentaminen sallitaan asutuksen viereen? Miten asutus sopii yhteen voimaloiden, teiden, kokoonpanoalueiden, sähkönsiirtolinjojen ja sähköasemien kanssa? Entä maansiirtotöiden, rakentamisen, työmaaliikenteen, melun, välkkeen ja varjostuksen kanssa?

Ilmajoen Mansikkavuori 3-tieltä. Kuva: P. Peltoniemi.

Saksassa Baijerin osavaltiossa tuli 21.12.2014 voimaan laki, joka määrää tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyydestä asutukseen. Se on minimissään 10 kertaa voimalan kokonaiskorkeus, 200 m korkealle voimalalle siis 2 km. Osavaltion pääministeri haluaa suojella asukkaiden lisäksi myös osavaltion luontoa. [6]

Onko Etelä-Pohjanmaan tarkoitus ajaa asukkaansa muualle? Vai löytyykö täältä rohkeutta ja ymmärrystä suojella maakunnan asukkaita ja eteläpohjalaista luontoa - sehän olisi maakunnan oma etu? - P. P.


Päivitys 16.02.2015: 
Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen enemmistö ei asettunut 2 km:n suojaetäisyyden kannalle kokouksessaan 16.02.2015 [ks. 7]. Maakunnan asukkaiden on siten itse taisteltava oikeudesta terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön. Kannattaa aloittaa kysymällä omalta kunnan-/kaupunginvaltuutetulta, mitä mieltä hän on tuulivoiman rakentamisesta liian lähelle asutusta.


Viitteet

[1] Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava I - Tuulivoima, kaavaehdotus (kartta). Etelä-Pohjanmaan liitto. Saatavilla: http://www.epliitto.fi/upload/files/Kaavaehdotus_kartta_tuulivoima.pdf
[2] Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Vaihekaava I - Tuulivoima, kaavaselostus. Ehdotus 17.11.2014. Etelä-Pohjanmaan liitto. Saatavilla: http://www.epliitto.fi/upload/files/Ehdotusvaiheen_kaavaselostus_17112014.pdf
[3] Saartenoja (2014). Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihemaakuntakaava I - tuulivoima. Kaavaehdotus. Etelä-Pohjanmaan liitto. Saatavilla: https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844832/Ehdotus_esittely_joulukuu-14.pdf
[4] Kahari (2015). Tuulivoimaloiden melu voi ajaa asukkaat taloistaan - kuokkavieras valtasi talon. Ilkka 2-3. 05.02.2015. Saatavilla: https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844832/Ilkka%20050215%202_3.pdf
[5] Friends against wind: Setback distance between wind turbines and dwellings: the new 10H rule protects residents in Bavaria. 28.12.2014. Saatavilla: http://en.friends-against-wind.org/realities/10h-regel
[6] Höri (2015). Möyrästys täyttää päivän ja yön. Pietarsaaren Sanomat 30.01.2015. Saatavilla: https://docs.google.com/file/d/0B7m3Fkat98j2SVVpelFtVnk2b0E/edit?pli=1
[7] Muutoksia maakuntakaavaehdotuksen tuulivoima-alueisiin. Tiedote 16.02.2015 järjestetystä maakuntahallituksen kokouksesta. Etelä-Pohjanmaan liitto. Saatavilla: http://www.epliitto.fi/?page=tiedotteet&id=271

Päivitetty (lisätty linkkejä sekä voimaloita koskevia tietoja) 23.02.2015.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi! Vain asiapitoiset kommentit julkaistaan.