lauantai 12. maaliskuuta 2016

Hirvet väistivät tuulivoimala-alueen

Hirvi on Suomen tärkein riistaeläin. Sen levinneisyysalue kattaa koko maan. Hirvikannan kokoa säädellään luvanvaraisella metsästyksellä, joka puolestaan perustuu kannan seurantaan muun muassa hirvihavaintokorttien ja lentolaskennan avulla. [1]

Hirvien lentolaskennat tehdään helmi-maaliskuussa, jolloin lumiolosuhteet ovat otollisimmat hirvien löytymisen kannalta. Jokaisen laskennassa havaitun hirven sijainti merkitään koordinaattipisteellä karttaan. [1] Hirvien lentolaskentaa pidetään melko luotettavana menetelmänä hirvikannan seurannassa [2].

Närpiönseudun riistanhoitoyhdistys suoritti hirvien lentolaskennan alueellaan kolmen päivän aikana 23.-25.02.2016. Riistanhoitoyhdistyksen alue käsittää yhteensä 110 000 hehtaaria. Laskenta tehtiin noin 150 metrin lentokorkeudesta pienkoneella, jonka lentonopeus oli noin 140 km/h. [3]

Laskennan suorittajien mukaan laskentakarttoihin merkityt koordinaatit ovat alueen itälaidalla suhteellisen tarkkoja, koska merkitsemiseen käytettiin GPS:ää. Alueen länsilaidan merkinnät perustuvat paperikarttoihin. Joissain tapauksissa koordinaattien sijainti saattaa tämän vuoksi hiukan heittää, mutta havaittujen hirvien lukumäärä pitää paikkansa. [3]

Suoritetussa lentolaskennassa on noin 15-20 %:n virhemarginaali, sillä laskennassa on todennäköisesti jäänyt osa hirvistä huomaamatta. Erityisesti tiheistä metsistä ja kuusimetsistä hirviä on vaikea havaita. Loput hirvet, arviolta noin 85 %, makasi nuoremmissa taimikoissa. [3]

Hirviä iltahämärissä. Kuva: P. Peltoniemi.

Närpiönseudun riistanhoitoyhdistyksen lentolaskenta antaa tietoja myös Svalskullan tuulivoimala-alueen hirvikannasta. Tuulivoimala-alueelta tai sen läheltä ei havaittu lentolaskennassa lainkaan hirviä [3]. Alueen rakentamisen vuoksi siellä ei sijaitse enää tiheää metsääkään, joten laskennan tuloksia voidaan pitää Svalskullan alueen osalta luotettavina.

Hirvien lentolaskennan tuloksia Svalskullan tuulivoimala-alueen näkökulmasta. (Klikkaa kartta suuremmaksi.)

Riistanhoitoyhdistyksen suorittaman lentolaskennan tuloksia tukee myös aiempi alueelta suoritettu lumijälkilaskenta. Alueen pinta-ala on noin 2,4 neliökilometriä. Helmikuisen lumijälkilaskennan havainnointireitin kokonaispituus oli 9,2 km. Sen varrelta löydettiin vain yhdet hirven jäljet. [4]

Hirvet näyttävät siis väistävän tuulivoimala-alueen, kuten myös Ruotsissa on todettu [5]. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä tulevaisuudessa, jos Pohjanmaan maakuntaan kaavoitetuista tuulivoima-alueista toteutuu edes murto-osa?

Tuulivoimarakentaminen muuttaa ja pirstoo voimakkaasti metsiä - pahimmassa tapauksessa valtavissa mittakaavoissa koko läntistä Suomea ajatellen. Mistä hirvet silloin löytävät elintilaa, kun tilanne muun muassa Satakunnassa, Rannikko-, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaallakin on tuulivoimakaavoituksen suhteen samanlainen? Mitä tämä merkitsee metsästykselle harrastuksena ja hirvikannan säätelijänä? - P. P.


Viitteet

[1] Luke (2014). Hirvikannan seuranta. Saatavilla:
http://www.rktl.fi/riista/hirvielaimet/hirvi/hirven_kannanarvioinnin_menetelmat/hirvikannan_seuranta.html
[2] Rautiainen, Riikka (2013). Harvat hirvet löytyivät tähystämällä. Yle. 20.03.2013.
Saatavilla: http://yle.fi/uutiset/harvat_hirvet_loytyivat_tahystamalla/6544564
[3] Närpesnejdens Jaktförening (2016). Aktuellt. Lainattu 12.03.2016. Saatavilla: http://www.njvf.fi/content/aktuellt
[4] Ylikoski, K. & Uusitalo, K. (2016). Tuulivoima-alue = riistatyhjiö? Lumijälkilaskenta Svalskullan tuulivoimatuotantoalueella Närpiön Pjelaxissa 16.02.2016. Saatavilla: https://www.dropbox.com/s/0felpuruj1tug9g/Lumij%C3%A4lkilaskenta%20Svalskulla%20N%C3%A4rpi%C3%B6%20162016.pdf?dl=0
[5] SVT (2014). Älgar skräms av vindkraftverk. 09.09.2014, päivitetty 11.12.2015. Saatavilla: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/algar-skams-av-vindkraftverk

Huom. Postauksen luontokuvat ovat kuvituskuvia, eikä niitä ole otettu lentolaskennan toteutuspäivinä tai -paikoissa.

Päivitetty (lähteen 4 linkki) 12.06.2017.

2 kommenttia:

  1. Tämä on kaikkien aikojen katastrofi. En voi muuta sanoa, olen järkyttynyt.

    VastaaPoista
  2. Kyllä, riistakeskuksille ja riistanhoitoyhdistyksille tuulivoimaloiden vaikuttaminen riistaan on vielä kovin kipeä asia ja vie jonkin aikaa, että he pystyvät myöntämään sen (itselleen) todeksi. Mutta vielä hullummin käy, jos asian kieltämistä jatketaan.

    VastaaPoista