lauantai 12. kesäkuuta 2021

Elämä on pyhää

Elämme tällä hetkellä aikakautta, jolloin käynnissä on jatkuva hyökkäys kaikkia arvoja vastaan, hyvän ja pahan taistelu.


Jos kaikki maailmasta ja elämästä oppimani pitäisi tiivistää muutamaan sanaan, se olisi tässä: elämä on pyhää.

Meille ei ole annettu oikeutta tuhota elämää missään muodossa. Meille ei ole annettu oikeutta tuhota luontoa, vaan meitä on kehotettu viljelemään ja varjelemaan sitä.


Meille ei ole annettu oikeutta tappaa. Se kielletään jo kymmenessä käskyssä. Ei toista, eikä itseämme. Ei pientä elämän alkua, eikä jo kauan elämää nähnyttä.

Kyllähän ihminen on yrittänyt venyttää oikeuksiensa rajoja. Niin on käynyt useasti historian saatossa ja näköjään edelleen.

Ympäristöä ja luontoa hävitetään ja tuhotaan, täysin silmittömästi omassa hyötymistarkoituksessa. Siinä ei paina eläinten elinympäristöt, lintujen pesät tai luonnon monimuotoisuus.


Elämä on pyhää.

Sitä ei ole oikeus riistää hoitohenkilökunnalta, vanhuksilta, eikä muultakaan väestöltä. Ei kuolemanpelossa, eikä elämän säilyttämisen nimissä.

Elämä on pyhää, edelleen. Se on tinkimätöntä. Se on Jumalan lahja. - P. P.


perjantai 10. huhtikuuta 2020

Isämme luottivat sinuun ja sinä pelastit heidät

Pitkäperjantain tekstinä Psalmit 22: 2-32:

"Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä, enkä voi vaieta. Ja kuitenkin sinä olet Pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirtten keskellä.

Meidän isämme luottivat sinuun, he luottivat, ja sinä pelastit heidät. He huusivat sinua ja pelastuivat; he luottivat sinuun eivätkä tulleet häpeään.

Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään: 'Jätä asiasi Herran haltuun. Hän vapahtakoon hänet, hän pelastakoon hänet, koska on häneen mielistynyt.'

Sinähän vedit minut äitini kohdusta, sinä annoit minun olla turvassa äitini rinnoilla; sinun huomaasi minä olen jätetty syntymästäni saakka, sinä olet minun Jumalani hamasta äitini kohdusta.

Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä, eikä auttajaa ole. Minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät piirittävät minut, avaavat kitansa minua vastaan, niinkuin raatelevat, kiljuvat leijonat.


Niinkuin vesi minä olen maahan vuodatettu; kaikki minun luuni ovat irti toisistansa; minun sydämeni on niinkuin vaha, se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani, niinkuin jalopeurat.

Minä voin lukea kaikki luuni; he katselevat minua ilkkuen; he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa.

Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana, sinä, minun väkevyyteni, riennä avukseni. Vapahda minun sieluni miekasta, minun ainokaiseni koirain kynsistä. Pelasta minut jalopeuran kidasta, villihärkäin sarvista - vastaa minulle.


Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä. Kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin siemen, kaikki Israelin siemen, peljätkää häntä. Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen, eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksihuutonsa.

Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa; minä täytän lupaukseni häntä pelkääväisten edessä. Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi; ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti.


Kaikki maan ääret muistavat tämän ja palajavat Herran tykö; kaikki pakanain sukukunnat kumartavat häntä; sillä Herran on kuninkuus, ja hän on hallitseva pakanoita.

Kaikki maan mahtavat syövät ja kumartavat; hänen edessään polvistuvat kaikki, jotka mullan alle astuvat eivätkä voi elossa pysyä. Jälkeentulevaiset palvelevat häntä, tuleville polville kerrotaan Herrasta. He tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle kansalle hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt."

sunnuntai 23. helmikuuta 2020

Auringon aktiivisuus vaihtelee aurinkosykleittäin

Aurinkosykli on noin 11 vuoden mittainen auringonpilkkujen ja niihin liittyvien auringonpurkausten esiintymisjakso. Se johtuu Auringon magneettikentän kääntymisestä keskimäärin 11,2 vuoden välein ja sen vaihteluväli on noin 10-13 vuotta. [1-3] Auringon aktiivisuuteen liittyy myös Auringon kaasukehän säteilyn voimakkuuden vaihtelu [4-5].

sun-11579_640

Auringon 24. syklin suurinta aktiivisuutta odotettiin vuonna 2013, mutta Auringossa esiintyi silloin vähemmän auringonpilkkuja kuin useiden aiempien syklien huipuissa. Vuosien 2013–2014 Auringon aktiivisuusmaksimi jäikin huomattavasti edellisestä maksimista vuosina 2000-2001. [5] Auringon syklin odotettua hitaampi kehitys on saanut tutkijat epäilemään, että seuraava eli 25. aurinkosykli voi olla hyvin hiljainen ja sen huipussakin voi olla vain vähän auringonpilkkuja [2].
 
b6161-sun-spots-11033_640-001Auringon 24. syklin arvioidaan saavuttavan miniminsä, aallonpohjansa, vuosina 2019–2020 [2]. Auringon aktiivisuusminimissä auringonpilkkuja muodostuu vain vähän tai ei lainkaan, aktiivisuusmaksimissa taas paljon [4].

 Aurinkosyklit vaihtuvat vähitellen. 25. aurinkosyklin ensimmäinen pilkku ilmestyi  uudenvuoden päivänä ja seuraava tammikuun 10. päivänä. Kuun 25. päivänä syntynyt, napojensa magneettisuuden perusteella vanhan aurinkosyklin pilkku oli seuraavana päivänä aktiivinen yhtä aikaa uuden syklin pilkun kanssa. [6]

Aurinkosyklien rajojen limittyminen on normaalia ja merkki Auringossa tapahtuvasta muutoksesta. Nyt se on hidasta: seuraava uuden syklin heikko pilkku yritti ilmestyä vasta 7. helmikuuta, mutta sitä ei edes numeroitu. Helmikuun 20. päivänä Aurinko oli ollut pilkuton yhteenmenoon 18 vuorokautta, joten aktiviisuusminimi jatkuu yhä. [6]


Auringon aktiivisuuden tiedetään vaikuttavan maapallon säähän ja ilmastoon. Jos auringonpilkkuja tai purkauksia esiintyy pitkän aikaa vain vähän, on Maassa kylmää. Auringon aktiivisuusminimien arvellaan olevan osasyy Maan pitkiin kylmiin kausiin, kuten 1600-luvun puolivälissä alkaneeseen Maunderin Minimiin, joka kesti 70 vuotta. [4, 7] - P. P.


Viitteet

[1] Ollila, Antero (2016). Ilmastonmuutos, osa 10: Aurinkoteoria maapallon lämpenemisen selittäjänä. Uusi Suomi, Puheenvuoro. Saatavilla: http://aveollila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219323-ilmastonmuutos-osa-10-aurinkoteoria-maapallon-lampenemisen-selittajana#comment-3321505 
[2] https://windsofkarajavuori.wordpress.com/2019/05/04/ice-age-has-started-2019/ 
[3] Oppenheimer Ranch Project (2017). The Grand Solar Minimum – The DocuMovie – History Will Repeat Itself. Video. YouTube. Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=gKe2su0rlgo 
[4] Wikipedia (2020). Auringon aktiivisuus. Saatavilla: https://fi.wikipedia.org/wiki/Auringon_aktiivisuus 
[5] Suominen, Mikko (2017). Kaksi viikkoa ilman auringonpilkkuja - viimeksi näin hiljaista oli 10 vuotta sitten. Tähdet ja avaruus 20.03.2017. Saatavilla: https://www.avaruus.fi/uutiset/aurinko-planeetat-ja-kuut/kaksi-viikkoa-ilman-auringonpilkkuja-viimeksi-nain-hiljaista-oli-10-vuotta-sitten.html 
[6] Spaceweather.com. News and information about the Sun-Earth environment. Saatavilla: https://www.spaceweather.com/ 
[7] Wikipedia (2020). Maunderin minimi. Saatavilla: https://fi.wikipedia.org/wiki/Maunderin_minimi 

Photos: Pixabay.

sunnuntai 26. tammikuuta 2020

Suuri koronamassapurkaus Auringosta

Oppenheimer Ranch -projektin mukaan suuri koronamassapurkaus (CME, Coronal Mass Ejection) lähti Auringosta tammikuun 7. päivänä 2020. Se ei onneksi suuntautunut maapalloa kohti, mutta purkaus on ennakkovaroitus tulevasta Auringon aktiivisuuden lisääntymisestä ja todennäköisesti myös merkki Auringon 25. syklin alkamisesta hiljalleen. [1]

Koronamassapurkaukset ovat aurinkomyrskyyn liittyviä CME-pilviä, valtavia ylikuumentuneen kaasun, plasman, purkauksia Auringosta [2-3]. Ne ovat tyypillisiä Auringon aktiivisuuden kasvaessa. Mutta, kuten Electroverse toteaa, tämän mittakaavan purkauksen todistaminen Auringon syvän aktiivisuusminimin aikana on aika ainutlaatuista. [4]

Nyt Auringosta lähtenyt koronamassapurkaus on kooltaan huomattava. Oppenheimer Ranch -projektin David 'Diamond' Mauriellon mukaan se voi olla jopa 10-30 kertaa Maan levyinen. [4]

Hämmästyttävää näkymää koronamassapurkauksesta voi katsoa Nasan Sohon sivuilta. Tapahtumasta saa "elokuvan" käyttämällä päivämääriä 06.-08.01.2020. [5]

Alla myös Oppenheimer Ranch -projektin video purkauksesta [1].


Tämän koronamassapurkauksen aiheuttaneen auringonpilkun odotetaan kääntyvän Maata kohti noin 14 vuorokaudessa [1, 4]. Tammikuun 24. päivään mennessä Aurinko oli ollut pilkuton yhteenmenoon 13 vuorokautta, mutta seuraavana päivänä näkyviin tuli pilkku, joka kuuluu magneettisten ominaisuuksiensa perusteella kuitenkin edelleen aurinkosykliin 24 [6]. Vielä ei ole tietoa siitä, onko se suuren koronamassapurkauksen syy.

Tammikuun 10. päivänä Auringon pinnalle ilmestynyt pilkku kuuluu napojensa magneettisuuden perusteella jo 25. aurinkosykliin. Syklin ensimmäinen pilkku tuli näkyviin uudenvuoden päivänä. Uuden, joskin heikon aurinkosyklin alkaminen ja Auringon aktiivisuuden lisääntyminen alkaa näin vähitellen varmistua. [6] - P. P.


Viitteet

[1] Oppenheimer Ranch Project (2020). Coronal Mass Ejection May Signal Solar Cycle 25 Inception. Video, YouTube. Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=yuxAlDGT9Rs 
[2] Tampereen Ursa ry: Revontulet (2020). Sanastoa. Saatavilla: https://tu-revontulet.blogspot.fi/p/sanastoa-tama-sanasto-paivittyy.html 
[3] NASA (2017). Graphic of a CME. Saatavilla: https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/science/cme-graphic.html 
[4] Electroverse (2020). A major coronal mass ejection CME has just left the sun. Saatavilla: https://electroverse.net/a-major-coronal-mass-ejection-cme-has-just-left-the-sun/ 
[5] SOHO Movie Theater. Saatavilla: https://soho.nascom.nasa.gov/data/Theater/ 
[6] What's up in space. Spaceweather.com. Saatavilla: http://www.spaceweather.com/

tiistai 14. tammikuuta 2020

Minä olen sinun kanssasi

Miten näinä aikoina voi ollenkaan jaksaa? Mistä löytää voimaa? Tuntuu, että järjettömyys on levinnyt kaikkialle ja omin voimin eteenpäin pääseminen on täysi mahdottomuus.

Vaikka yhä useampi ihminen käsittää, missä mennään, on heidänkin voimansa viety.

Vähän väliä eteen annetaan kuitenkin rohkaisun sanoja, kuten Efesolaiskirjeen kohta 6:10-20. Siinä sanotaan [1]:
"Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta; ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, niinkuin minun puhua tulee."
Siitähän tässä on kyse: taistelusta pimeyden voimia vastaan. Hyvän puolustamisesta, aivan konkreettisesti. Siksi kaikki tuntuu niin käsittämättömältä.


Miten osuvasti Mooses ja Jesaja [2-3] voivatkaan kirjoittaa tässä tilanteessa! 5. Mooseksen kirjassa (31:8) sanotaan:
"Ja Herra itse käy sinun edelläsi, hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua; älä pelkää äläkä arkaile."
Ja Jesaja (41:10) jatkaa:
"älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile, sillä minä olen sinun Jumalasi; minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä."
Kaikki kohtia, jotka on tuotu minulle - meille - pienen ajan sisällä viime viikkoina. Hän käy edellämme. - P. P.


How can you ever cope with these times? Where to find strength when it seems that the insanity has spread everywhere and it is impossible to move forward on your own?

Although more and more people realize what is happening, also their power has been taken away.

However, words of encouragement [4], such as Ephesians 6:10-20, are handed over and over again. It reads:
"Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might. Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness; And your feet shod with the preparation of the gospel of peace; Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints; And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel, For which I am an ambassador in bonds: that therein I may speak boldly, as I ought to speak."
This is what it is all about: this is a fight against the darkness. Defending the good, in very concrete terms. That's why everything seems so incomprehensible.

How aptly Moses and Isaiah write in this situation! The passage of Deuteronomy (31:8) reads:And Isaiah (41:10) continues:


All verses which have been brought to me - to us - within a short time in recent weeks. He will go before us. - P. P.


Viitteet / I will be with you - References

[1] Raamattu (1933/38). Efesolaiskirje 6:10-20. Saatavilla: https://raamattu.fi/raamattu/KR38/EPH.6/Efesolaiskirje-6
[2] Raamattu (1933/38). 5. Mooseksenkirja 31:8. Saatavilla:https://raamattu.fi/raamattu/KR38/DEU.31/5.-Mooseksen-kirja-31
[3] Raamattu (1933/38). Jesaja 41:10. Saatavilla: https://raamattu.fi/raamattu/KR38/ISA.41/Jesaja-41
[4] King James Version (1611/2018). Ephesians 6:10-20. Available: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesians+6&version=KJV

sunnuntai 10. marraskuuta 2019

Jumalan ajoitus, ei minun

Suomen luonnon tuhon etenemisen seuraaminen tekee kipeää. Miksi luontojärjestöt ovat täällä aina vaan vaiti, kun ne Norjassakin ovat voimallisesti heränneet? Kuinka pahaksi tilanteen täytyy oikein muuttua, kuinka monta luontokohdetta tuhoutua, ennen kuin tämä järjettömyys pysähtyy?


Ja sittenkin, yksi voimakkaimmista viesteistä kuuluu:
"God's timing, not mine. God's will, not mine. God's plan, not mine. God's glory."
Jumalan ajoitus ja tahto. Hänen suunnitelmansa ja kunniansa. Ei minun.

SäteetEi, vaikka tekee kuinka kipeää nähdä, miten luontokohde toisensa perään tuhotaan ja paikkakunta toisensa jälkeen antaa rakentaa ristinsä. Siihen on vaikea suostua. Todella vaikea.

Vaikka tietää, että Jumalalla on suunnitelma, ihan varmasti. Hänen tahtonsa tulee toteutua ja se toteutuu, mutta kumpa luonto säästyisi! Eihän sitä saa takaisin, ei rikottuja kallioita, kaadettua metsää, häädettyjä eläimiä ja lintuja, pois kaivettuja kasveja.

Aikaako Hän meille haluaa antaa? Tapahtuuko kaikki ihmisten herättämiseksi? Kuten Hesekiel (33:11) sanoo [1]:
"Kääntykää pois pahoilta teiltänne!"
Jumalan ajoitus. Hänen kunniansa. Hän toimii sittenkin oikeaan aikaan, eikä entistä enää muisteta [2-3].
"Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu". (Jesaja 65:17)
Hänen ajoituksensa, ei minun.

Lehmät

It is hard to see how destroying of the nature in Finland continues. Why are the nature organizations still so quiet here? They have powerfully woken up in Norway! How bad must the situation turn to, how many valuable places in the nature must be destroyed before this madness stops?

Loukajanvuori

And still, one of the most strongest messages I've got reads as follows:
"Gods timing, not mine. God's will, not mine God's plan, not mine. God's glory."

ElämäHis timing and will. His plan and glory, not mine.

No matter how much it hurts to see how place after place is being ruined and village after village lets its cross to be built. It is really hard to accept. Really hard.

Although I know that God surely has his plan. His will must be fulfilled, and it will, but I sincerely hope the nature will be saved! We cannot have it back if it is ruined, not the rocks broken, not the trees fallen, not the animals and birds abandoned, not the plants dug up. 

Is it time He wants to give us? Does everything happen to wake up the people? As Ezekiel (33:11) says [4]: 
"Turn ye, turn ye from your evil ways!"
God's timing, his glory. No matter what, he worksright on time, and we won't remember the matters gone. [3, 5]
"For, behold, I create new heavens and a new earth: and the former shall not be remembered, nor come into mind." (Isaiah 65:17)
His timing, not mine. - P. P.


Viitteet / God's timing, not mine - References

[1] Raamattu (1933/38). Hesekiel 33:11. Saatavilla / Available: https://raamattu.fi/raamattu/KR38/EZK.33/Hesekiel-33
[2] https://themindunleashed.com/2019/10/woman-who-texted-her-dad-every-day-since-he-died-gets-reply-after-4-years.html  
[3] Raamattu (1933/38). Jesaja 65:17. Saatavilla / Available:   https://raamattu.fi/raamattu/KR38/ISA.65/Jesaja-65  
[4] King James Version (1611/2018). Ezekiel 33. Saatavilla / Available: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ezekiel+33&version=KJV
[5] King James Version (1611/2018). Isaiah 65. Saatavilla / Available: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+65&version=KJV

lauantai 4. toukokuuta 2019

Siunaa ja varjele meitä


Suomi vietti 27. huhtikuuta 2019 kansallista veteraanipäivää sotaveteraanien kunniaksi. Ensimmäisen kerran päivää juhlittiin vuonna 1987 osana Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuotta - nyt siis 33. kertaa [1].

Isänmaan vapauden puolesta
Suomen puolustusvoimien viimeisin sotapäivä oli 27. huhtikuuta 1945. Silloin päättyi Lapin sota ja Suomen osuus II maailmansodassa Saksan armeijan sotilaiden vetäydyttyä Kilpisjärveltä rajan yli Norjan puolelle. [1] Liputuspäivään on syytä!

Mutta mitä mahtuu näihin 74 rauhan vuoteen? Onko Suomi vielä itsenäinen ja turvallinen maa kansalaisilleen? Vieläkö suomalaisista löytyy sitä sinnikkyyttä, periksiantamattomuutta ja puolustustahtoa, jota aiemmin I maailmansodassa, talvi- ja jatkosodissa ja Lapin sodassa tarvittiin [2-4]?

Nykyisessä tilanteessa ei voi kuin yhtyä suomalaiseen rukoukseen virren 584 sanoin [5]:

Siunaa ja varjele meitä, / Korkein, kädelläs. / Kaitse ain kansamme teitä / vyöttäen voimalla meitä / heikkoja edessäs./ Sulta on kaikki suuruus, / henki sun hengestäs.

- P. P.

Viitteet

[1] https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansallinen_veteraanipäivä 
[2] https://sotaveteraanit.fi/category/uutiset/ 
[3] https://www.sotahistoria.fi 
[4] http://www.lappi.fi/lappi/lapin_lumo/lapin_historiaa 
[5] https://www.youtube.com/watch?v=CKgCzf852yA