maanantai 22. helmikuuta 2016

Lumijälkiä laskemassa

Miten tuulivoimaloiden rakentaminen vaikuttaa riistakantoihin, riistatalouteen ja metsästykseen? Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan hirvet välttävät oleskelua tällaisten alueiden lähellä, eivätkä enää etsi sieltä suojaa tai jää sinne lepäämään, vaikka kulkisivatkin alueiden läpi [1]. Tämän tarkemmin asiaa ei ole toistaiseksi tutkittu.

Tuulivoimakaavojen selvityksissä todetaan kuitenkin lähes poikkeuksetta eri lajeja koskien: ”Ei aiheuta vähäistä suurempaa haittaa.” Mihin toteamus perustuu, kun tutkittua tietoa tuulivoimaloiden vaikutuksista riistaan ja muihin eläimiin ei ole? Miten tuulivoimala-alue vaikuttaa eläinten esiintymiseen ja liikkumiseen? [2]

Närpiön Pjelaxin Svalskullan tuulivoimala-alueella tehtiin lumijälkilaskenta helmikuun puolivälissä kahden metsästäjän toimesta. Laskennan tarkoituksena oli selvittää eläinten liikkumista tuulivoimala-alueella ja sen lähiympäristössä. [2]

Svalskullan voimala-alue
(kuvattu Kaskisista Närpesfjärdenin rannalta). Kuva: P. Peltoniemi.

Svalskullan tuulivoimatuotantoalueella on viisi tuulivoimalaa. Niiden turbiinit ovat malliltaan Vestas V112 ja nimellisteholtaan 3 MW. Voimaloiden napakorkeus on 124 metriä ja roottorin halkaisija 112 metriä. Voimalat on otettu käyttöön loppuvuodesta 2014. Tuulivoimalat ja niiden vaatimat huoltotiet sekä kokoonpanoalueet on rakennettu metsään, rantatien eli valtatie 8 kupeeseen. [2, 3]

Svalskullan tuulivoimala-alue Närpiön Pjelaxissa [4] (klikkaa kuva isommaksi).

Lumijälkilaskenta tehtiin yhtenä iltapäivänä ja se kesti noin neljä tuntia. Jäljet päästiin laskemaan tuoreelta lumelta, sillä lumisade alueella oli tauonnut vajaa kaksi vuorokautta ennen laskentapäivää. Eläimillä oli ollut yhteensä 41 tuntia aikaa liikkua alueella ennen laskennan aloitusta. [2] Alue on pinta-alaltaan noin 2,4 neliökilometriä [3].

Sää laskennan aikana oli aurinkoinen, tuulta oli noin 8 metriä sekunnissa ja lämpötila lähellä nollaa. Havainnointireitin kokonaispituus oli 9,2 kilometriä. Reitti kierrettiin yleisiä teitä, alueen huoltoteitä ja sähkölinjaa seuraten jalan. Tuulivoimaloiden ääni kuului koko havainnointireitille. [2]

Noin puolen kilometrin etäisyydeltä tuulivoimaloista oli neljät ketun, yhdet metsäjäniksen, yhdet kärpän, yhdet näädän ja yhdet hirven jäljet. Selvityksessä olevan kartan mukaan tehdyt havainnot painottuivat tuulivoima-alueen lounaispuolelle, sähkölinjan alle - vallitsevien tuulten yläpuolelle. [2]

Yhdet ilveksen jäljet löytyivät noin 750 metrin päästä lähimmästä tuulivoimalasta. Linnuista laskennassa ei saatu yhtäkään näkö- tai kuulohavaintoa iltapäivän aikana. Tuulivoimaloiden väliseltä alueelta ei löytynyt jälkiä. [2]

Laskennan tekijät toteavat kertaalleen suoritetun lumijälkilaskennan olevan melko suppea katsaus tuulivoima-alueen eläimistön selvittämiseksi. Sen tulokset vahvistavat kuitenkin havaintoja, joita alueelta on rakentamisajasta kesästä 2014 lähtien tehty, samoin kuin myöhempiä havaintoja alueen ollessa tuulivoimatuotannossa: Lintuja ei enää ole alueella. Riistaa ei ole tuulivoima-alueella, eikä se liiku alueen läpi. [2]

Närpiönseudun riistanhoitoyhdistys suorittaa alueella hirvien lentolaskennan helmi-maaliskuussa 2016. Tästä saadaan tietoa hirvien kannasta alueella. Myös Suomen riistakeskuksen ja Metsästäjäliiton tulisi tutkia, miten tuulivoimala-alueet vaikuttavat riistakantoihin [2] - ennen kuin on saatu aikaan peruuttamatonta vahinkoa. - K. Y. & P. P.


Viitteet

[1] SVT (2014). Älgar skräms av vindkraftverk. 09.09.2014, päivitetty 11.12.2015. Saatavilla: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/algar-skams-av-vindkraftverk
[2] Ylikoski, K. & Uusitalo, K. (2016). Tuulivoima-alue = riistatyhjiö? Lumijälkilaskenta Svalskullan tuulivoimatuotantoalueella Närpiön Pjelaxissa 16.02.2016. Saatavilla: https://dl.dropboxusercontent.com/u/12844832/Lumij%C3%A4lkilaskenta%20Svalskulla%20N%C3%A4rpi%C3%B6%20162016.pdf
[3] Ramboll (2013). Uusiutuvat energiavarat ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla. Kohdekortit. Svalskulla (37). Saatavilla: http://www.obotnia.fi/assets/1/Planlaggningsenheten/Vaihekaava-2/kohdekuvaukset-27-53.pdf
[4] Svalskulla. Maanmittauslaitos, Maastokarttarasteri (1:100 000) 02/2016. Creative Commons Nimeä 4.0 kansainvälinen -lisenssi.
Huom. Postauksen luontokuvat ovat kuvituskuvia, eikä niitä ole otettu lumijälkilaskennan toteutuspäivänä tai -paikassa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi! Vain asiapitoiset kommentit julkaistaan.